Introductie

Zovoc is een volleybalvereniging die graag continu in ontwikkeling is.

De laatste jaren (2012-2023) hebben voornamelijk in het teken gestaan van het realiseren van groei, met name bij de jeugd. Deze plannen zijn deels gerealiseerd en deels nog niet, mede door de corona periode. Groei was nodig om Zovoc als vereniging aantrekkelijker te maken voor haar bestaande en nieuwe leden. Groei in kwantiteit betekende in dit geval ook groei in kwaliteit. Dankzij groei kwam er financieel meer ruimte om te investeren in sporthal, in trainers en in activiteiten.

Zovoc staat nu voor de uitdaging om deze groei te laten leiden tot een duurzaam florerende volleybalvereniging die in het hart van Zoetermeer en de volleybalgemeenschap in Nederland staat.

Om te bepalen wat hiervoor nodig is, heeft het bestuur een analyse uitgevoerd, de mening en input gevraagd van onze leden én gebruik gemaakt van uitstroom onderzoek door de Nevobo.

Op basis van al deze input hebben we onze doelstellingen bepaald voor de aankomende periode. Hieronder beschrijven wij onze missie, visie en kernwaarden. Ieder seizoen kijken we waar we staan, of we nog op de juiste weg zijn en welke specifieke acties dat seizoen nodig zijn. Deze acties leggen we vast in onze seizoensplannen.

Kernwaarden

Sportiviteit en respect staan voor ons voorop. Volleybal is een teamsport. Het team is groter dan alleen je volleybalteam. Je medespelers, de vele vrijwilligers én tegenstanders maken volleyballen mogelijk. We streven dan ook naar teamspirit door de hele vereniging heen. Of je nou speler, scheidsrechter, teller, supporter of bestuurslid bent. We doen het samen, met respect voor elkaar én voor de tegenstander.

Zovoc is een vereniging. Dit impliceert een andere benadering van verbinding. Wij maken het graag expliciet. Lid zijn van Zovoc is een duurzame verbinding waarbij we in vereniging samen proberen doelen te bereiken. Individuele én gezamenlijke. Prestaties en sfeer. Zovoc maken we samen.

We zijn allen verschillend maar minimaal één ding verbindt ons allen. De interesse voor onze sport, volleybal. Wat je ook doet binnen de vereniging, wie je ook bent, hoe oud of jong je bent, wat je niveau ook is, recreatief of competitief, bij ons telt iedereen mee.

Missie

Het is onze missie dat iedereen met plezier volleybalt bij Zovoc.

De voordelen van volleybal gaan veel verder dan dat het alleen gezond is om te bewegen. Volleybal is goed voor de karaktervorming, bevordert zelfkennis en respect voor anderen, ontwikkelt vriendschappen, een fair-playmentaliteit en het brengt mensen bij elkaar.

Daarom willen wij DE Zoetermeerse volleybalvereniging zijn waar volleybal liefhebbers en geïnteresseerden uit de Zoetermeerse regio zich thuis en verbonden mee voelen en waar zij hun volleybal talenten maximaal kunnen benutten en ontwikkelen.

Wij zetten ons daarom in om de randvoorwaarden te creëren die nodig zijn om je maximaal te kunnen ontwikkelen. Zoals hele goede trainers/coaches en een duidelijk opleidingsplan. Indien je meer aankan dan Zovoc kan bieden, ondersteunen we je door je in verbinding te brengen met faciliteiten buiten de vereniging (RTC/andere vereniging). Dit geldt ook andersom. Wij staan er voor open om volleyballers van andere verenigingen opleidingskansen te bieden die hun vereniging zelf niet kan invullen. Dit doen we altijd transparant en in goed overleg tussen voorzitters en JC of SC van beide verenigingen.

Wij geloven dat de jeugd de toekomst heeft. Daarom blijft een belangrijke prioriteit het aantrekken en behouden van jeugd. Tegelijkertijd vergeten wij onze senioren niet. De maatschappij vergrijst en zo ook onze senioren teams. We willen ook hen graag blijven binden en boeien. Als vrijwilliger die zijn/haar kennis en ervaring overdraagt aan de jeugd en/of als speler in een beter passende volleybal- of competitievorm.

Visie

Zovoc is de enige volleybalvereniging in Zoetermeer. Zovoc wil daarom in de Zoetermeerse regio een belangrijke rol in spelen in het verbinden van mensen. Dit doen we door middel van onze sport en passie, volleybal. Om hierin succesvol te zijn doen we dit in samenwerking met de Gemeente, Nevobo, andere sportverenigingen in Zoetermeer én met partner volleybalverenigingen in onze regio.

Zovoc is er voor en door haar leden. Leden die een duurzame verbondenheid (vereniging) willen en voelen met Zovoc. Wij kiezen er daarom bijvoorbeeld bewust voor om niet langer zelf actief volleyballers te werven uit andere steden, dorpen of regio’s zodat Zovoc op een bepaald niveau kan spelen. We willen Zovoc zo leuk en goed maken dat volleyballers zich uit eigen beweging willen verbinden. Onze leden bepalen het niveau waarop gespeeld wordt. Dat betekent niet dat we geen ambities hebben. Om interessant te zijn en blijven is volgens ons een speelniveau op minimaal 2e/top 3e divisie voor onze 1e teams noodzakelijk en het hebben van alle niveaus daaronder.

Ook ouders/verzorgers betrekken we graag meer actief bij onze vereniging. Hun hulp is hard nodig om de groei van onze jeugd te helpen faciliteren en volleybal mogelijk te maken. Zij zijn onze grootste supporters!

Huishoudelijk reglement

Klik hier om het huishoudelijk reglement te downloaden.

Algemene Ledenvergadering

Klik hier om de laatste presentatie van de algemene ledenvergadering te downloaden.