Zovoc wil een volleybalvereniging zijn waar iedereen met plezier kan volleyballen

Met plezier volleyballen is alleen niet voor iedereen hetzelfde. Voor de één betekent plezier dat het vooral gezellig moet zijn en er veel lol moet worden gemaakt met teamgenoten. Voor een ander betekent plezier serieus en gefocust trainen en spelen.

We noemen bovenstaande voor het gemak maar even de intrinsieke motivatie. Of in andere woorden wat drijft jou? Wat jou drijft horen we graag van jou.

Naast intrinsieke motivatie spelen ook andere factoren zoals inzet, fysiek, motoriek, techniek, doorzettingsvermogen en mentale weerbaarheid een belangrijke rol.

Daarnaast hanteren wij een aantal uitgangspunten wanneer wij teams indelen. Deze uitgangspunten vinden hun oorsprong in onze visie op de ontwikkeling van volleyballers en presteren versus ontwikkelen. Onze uitgangspunten zijn:

 

  • Vanaf volleybalspeeltuin (4 jaar) tot en met 1e jaar C-jeugd (13 jaar) ligt de focus volledig op het ontwikkelen van onze jeugd tot goede bewegers. Moeten presteren is niet aan de orde.
  • Wedstrijden spelen zijn hele belangrijke momenten om te ontwikkelen, daarom niet meer dan 4-5 spelers in een CMV team en 8-9 spelers in een jeugdteam. Ontwikkelen (spelen) gaat boven presteren.
  • Vanaf 2e jaar C-jeugd (14 jaar) wordt techniek, tactiek en leren presteren belangrijker.
  • Senioren teams die niet expliciet benoemd zijn als prestatieteams worden eveneens niet te groot gemaakt (9-10). Tenzij een team zelf aangeeft uit meer teamleden te willen bestaan vanwege privé verplichtingen.
  • Jeugd- (vanaf 1e jaar A-jeugd, 16 jaar) en senioren teams die zijn benoemd als prestatie teams kunnen groter qua omvang zijn (max. 12-13).

 

Kortom, een hoop factoren om rekening mee te houden wanneer Zovoc nadenkt over teamindelingen. Gelukkig heeft Zovoc een manager techniek, (hoofd)trainers en coaches die hier veel ervaring mee hebben en goed kunnen inschatten wat iemand z’n potentie is.

In de samenstelling van teams maakt Zovoc per individu, op basis van input van jou én de (hoofd)trainers/coaches op de volgende pijlers een inschatting in welk team jij het best tot je recht komt:

 

  • Feiten:
    • Geslacht
    • Leeftijd
  • Intrinsieke motivatie (wat drijft je)
    • Door jou aangegeven
    • Voor ons zichtbaar tijdens trainingen/wedstrijden
  • Huidig en potentieel prestatievermogen:
    • Technisch vermogen (pass, aanval, serve, set-up)
    • Fysiek vermogen (wendbaarheid, (sprong)kracht, snelheid, explosiviteit)
    • Lerend vermogen (kan zich concentreren, kan nieuwe dingen snel eigen maken)
    • Doorzettingsvermogen (geeft niet snel op)

 

Deze inschatting vormt de basis om te bepalen op welk niveau en team je het beste tot je recht komt. De inschatting van je intrinsieke motivatie en je huidige en potentieel prestatievermogen wordt gedaan door de (hoofd)trainers/coaches tijdens trainingen, wedstrijden en toernooien.

Zovoc streeft ernaar om ieder seizoen uiterlijk 1 juni* de teamindelingen bekend te maken.

* Omdat je uiterlijk 15 juni je lidmaatschap moet opzeggen. Doe je dit niet tijdig dan ben je nog minimaal 1 seizoen lid van Zovoc en dient de volledige contributie aan de Nevobo en Zovoc voldaan te worden.

Lid worden en indeling in een team na 1 juni

Het komt regelmatig voor dat nieuwe leden zich gedurende het “competitie” seizoen (half augustus tot en met mei) aanmelden. De teamindelingen zijn op dat moment al gemaakt en teams zijn vanaf midden/eind september actief in de competitie.

Lid worden gedurende het seizoen kan altijd. Of er direct ruimte is om mee te spelen in de competitie en dus in een team hangt af van een aantal factoren:

 

  1. Je huidige volleybal niveau
  2. Je potentie
  3. Ruimte in teams (zie ook onze uitgangspunten)

 

Indien er ruimte in een team is waar jij qua niveau past dan wordt je daarin ingedeeld. Indien er geen ruimte is dan kan je starten als alleen meetrainend lid.

In december evalueert de Technische Commissie (bestaande uit Technisch manager, hoofdtrainers en senioren- en jeugdcommissieleden) de teams en teamindelingen. Op dat moment wordt bekeken of:

 

  1. Een meetrainend lid toegevoegd kan worden aan een bestaand team
  2. Een nieuw team ingeschreven moet worden (dit kan halverwege een seizoen alleen bij de jeugd!)

 

Indien beide opties geen oplossing biedt voor het meetrainende lid dan blijft deze alleen meetrainen tot het einde van het lopende seizoen en wordt deze persoon voor het nieuwe seizoen ingedeeld in een team conform hiervoor beschreven beleid.

 

Teamindelingen voor deelname jeugd aan Nederlands Open Jeugd Kampioenschap toernooi

Ieder seizoen organiseert de Nederlandse Volleybal Bond (Nevobo) een Nederlands Open Jeugd Kampioenschap (NOJK).

Aan dit toernooi doen volleybalverenigingen uit het hele land mee door, in de verschillende leeftijdscategorieën, zo sterk mogelijke teams te formeren.

Het NOJK is voor veel verenigingen een zogenaamd prestatie moment. Hier goed presteren helpt om Zovoc bekend te laten zijn en aantrekkelijker te worden voor nieuwe leden. Daarnaast is het voor trainers goed om te zien hoe onze jeugd zich verhoudt tot leeftijdsgenoten uit andere delen van Nederland.

Om de kans op goede prestaties zo groot mogelijk te maken wordt de samenstelling van de teams en de wijze van coachen aangepast aan de doelstelling: presteren. Het coachen is, in tegenstelling tot wat bij Zovoc gebruikelijk is bij de jeugd, tijdens dit toernooi niet gericht op ontwikkeling maar op winnen. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in het wisselbeleid; niet sociaal wisselen.

In de samenstelling van teams werkt Zovoc regelmatig samen met andere verenigingen uit de regio die zelf geen NOJK team kunnen vormen omdat ze onvoldoende niveau/jeugd hebben in een leeftijdscategorie. Door samenwerking met Zovoc krijgt ook hun beste talent de kans om mee te doen aan het NOJK. Dit doen wij alleen als hij/zij een echte toegevoegde waarde is voor ons Zovoc NOJK team. Maximaal 2 per team.

Bij het bepalen wie geselecteerd wordt voor een NOJK team hanteren we maar drie selectie pijlers:

 

  1. Je leeftijd
  2. Je geslacht
  3. Je huidige prestatievermogen

 

Het is dus niet vanzelfsprekend dat, wanneer je bijvoorbeeld in Meisjes B1 of Jongens B1 speelt, je automatisch geselecteerd word om deel te nemen in een Zovoc NOJK team. Het kan zijn dat je vanwege je leeftijd gevraagd word voor een ander Zovoc NOJK team. Het kan ook voorkomen dat je niet wordt gevraagd omdat er leeftijdsgenoten zijn die op dit moment in de ogen van onze Technisch manager en zijn (hoofd)trainers nog beter presteren.

Zovoc bepaalt ieder seizoen met hoeveel teams Zovoc aan het NOJK mee willen doen. Zovoc vaardigt teams af naar het NOJK als wij denken dat een team kans maakt om de halve finale ronde te halen.

Welke spelers gevraagd worden om namens Zovoc deel te nemen in een NOJK team wordt bepaald door de Technisch Manager (Victor Anfiloff) en zijn (hoofd)trainers. De Jeugdcommissie ondersteunt de Technisch manager en de (hoofd)trainers hierbij. In oktober/november worden de desbetreffende speelsters en spelers hiervoor benaderd door hun eigen trainer.

Omdat NOJK teams vaak samengesteld worden uit speelsters/spelers van verschillende teams en soms zelfs een andere vereniging is het belangrijk om momenten te creëren om met elkaar te leren spelen in voorbereiding op het NOJK. Dat doen we door speciale NOJK trainingen te organiseren én door met de NOJK teams deel te nemen aan toernooien (bijv. het Holland Top Jeugd Toernooi (HTJT of Internationaal SV Dynamo toernooi). Aan deze toernooien doen we dus mee met de Zovoc NOJK teams en niet met de normale competitie teams!

Deelname aan het NOJK kan echt gezien worden als een eer. Alleen de, op dit moment, best presterende speelsters en spelers in een leeftijdscategorie worden hiervoor door Zovoc gevraagd.

Meer weten over het NOJK? Klik hier.

 

Betrokkenen in de bepaling van teamindelingen en NOJK selecties

 

Rol Naam Taken i.r.t. teamindeling en selectie
Manager Techniek Vacature EindverantwoordelijkeOntwikkelt en bewaakt beleidsmatige kaders
Hoofdtrainers Vacature (herenlijn) en vacature (dameslijn) Oordeelsvorming over intrinsieke motivatie en andere factoren. Adviseren Manager Techniek en TC/JC over teamindeling Competitie- en NOJK teams
Trainers Diversen Oordeelsvorming over intrinsieke motivatie en andere factoren. Adviseren Hoofdtrainers over teamindeling Competitie- en NOJK teams
Technische Commissie
(senioren, A- en B-jeugd)
Vz: Sjoerd Nederhof
Leden: Sanne-Anouk Bruggink, Katinka Bor, Lori van Krevelen, Gabi Arkensteijn, Toni Glasbergen, Sven van Mierlo, Cees Beentjes
Begeleiden namens Manager Techniek het proces van competitie- en NOJK teamindelingen voor de senioren. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor alle spelers/speelsters/ouders binnen deze commissie
Jeugd Commissie
(C-jeugd en CMV)
Vz Maaike Sonneville
Lid: Gerine Visser
Begeleiden namens Manager Techniek het proces van competitie- en NOJK teamindelingen voor de jeugd. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor alle spelers/speelsters/ouders binnen deze commissie

 

Afwijkingen op bovenstaande:

Ook bij Zovoc zijn er veel ouders die onze teams trainen en/of coachen. Daar zijn we blij mee! Om belangenverstrengeling te voorkomen mogen deze ouders niet zelf beslissen of adviseren over de teamindeling van zijn/haar zoon of dochter. In deze gevallen wordt de beslissing genomen door de hoofdtrainer en/of manager techniek. In het geval het de zoon/dochter van de hoofdtrainer of manager techniek betreft wordt de beslissing genomen door de voorzitter van de jeugd-of senioren commissie.