Contributie

Tijdens de Algemene Ledenvergadering stellen we de contributie voor het komende seizoen vast. Leden kunnen de contributie in één keer of in drie gelijke termijnbedragen betalen. Excellent Incasso verzorgt voor Zovoc de facturatie.  Dit vindt op deze drie momenten in het seizoen plaats:
1. Eind september: 1e termijnbedragen
2. Eind november: jaarcontributies en 2e termijnbedragen
3. Eind februari: 3e termijnbedragen

Het factureren van de kosten voor 2x per week trainen vindt plaats bij de facturatie van eind november.

Het is belangrijk dat zowel het juiste e-mailadres als de juiste NAW-gegevens bekend zijn bij de ledenadministratie. Geef een wijziging dus altijd tijdig door! De vereniging is niet verantwoordelijk voor eventuele extra incassokosten als de factuur niet is ontvangen. Neem bij vragen contact op met de penningmeester via penningmeester@zovoc.nl.

Voor seizoen 2023-2024 gelden de volgende bedragen:

CategorieJaarcontributie *In termijnen (3 perioden)Kosten voor 2x trainen per week
Senioren€ 405,-€ 136,67 per periode€ 90,-
Senioren (alleen trainen)€ 231,-€ 78,67 per periode€ 90,-
G-team€ 159,-€ 54,67 per periode
Jeugd en CMV6€ 295,50€ 100,17 per periode€ 90,-
Cool Moves Volley (CMV)€ 228,- **€ 77,67 per periode€ 90,-
Volleybalspeeltuin€ 147,50 ***€ 50,83 per periode
Blessurelid/zwanger€ 64,- ****

* Inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 15,-

** Extra contributie voor het meespelen bij Jeugd is € 60,-

*** Extra contributie voor het meespelen bij CMV is € 60,-

**** Neem s.v.p. contact op met de ledenadministratie

Kleding

Elk lid dat competitie speelt krijgt een wedstrijdshirt en een wedstrijdbroek van de vereniging in bruikleen. Zorg er goed voor en gebruik het wasvoorschrift dat in het tenue staat. Knip geen labels uit broek of shirt, dan is het niet meer bruikbaar binnen de vereniging en beschouwen we dit als ‘kwijtraken’. Er mogen ook geen namen in de shirtjes of broekjes worden geschreven.

De nummers van het shirt worden bepaald door Zovoc.  Hou daarom de nummers aan die bij het uitdelen zijn gegeven, zodat de administratie van de nummers blijft kloppen. Dit is met name van belang bij het invallen in een ander team of de samenstelling van nieuwe teams.

De kosten van eventueel verlies of beschadiging zullen in principe op het Zovoc lid verhaald worden, conform het Huishoudelijk Reglement.

Naast het wedstrijdtenue is het mogelijk dat je als team dezelfde trainingspakken, inspeelshirts, tassen etc. wilt. Om hierin te voorzien kun je via de webshop zelf (of als team) deze zaken aanschaffen. Zie https://www.emsporting.nl/zovoc-shop.

Voor vragen over de clubkleding kan je een mailtje sturen naar kleding@zovoc.nl

Korting met de ZoetermeerPas / Stichting Leergeld

Zovoc is aangesloten bij de ZoetermeerPas. Dit betekent dat je bij het tonen van de pas korting krijgt op de contributie. Stuur een kopie van de pas naar penningmeester@zovoc.nl en de penningmeester handelt dit voor je af.

Heb je ondanks de bijdrage vanuit de ZoetermeerPas nog steeds onvoldoende financiële middelen om je kind(eren) te laten sporten? Dan is er ook nog de mogelijkheid om hiervoor een extra financiële bijdrage te krijgen via Leergeld Zuid-Holland Midden. Kijk hier voor meer informatie: https://www.elkkinddoetmee.nl/zoetermeer-voorziening-sport-en-cultuur/.