Commissies en vrijwilligers

Zoals de meeste verenigingen, draait Zovoc op vrijwilligers die zich inzetten voor diverse commissies. Hieronder staan de commissies die wij nu bij Zovoc hebben.

 

Technische commissie

De Technische commissie (TC) draagt zorg voor alle zaken van volleybaltechnische aard, zoals het indelen van de teams en het aanstellen van trainers. Constante uitdaging voor de commissie is het vinden van trainers voor alle teams, waarbij het niveau en de ambitie van de trainers goed op de teams moet aansluiten. Zorgpunt hierbij is het vinden van trainers voor met name de lager spelende teams.
De Technische Commissie draagt verder zorg voor alle teams binnen de vereniging. Zowel senioren als jeugdteams.

De taken van de TC zijn:

 • Het samenstellen van de teams.
 • Nieuwe leden begeleiden en onderbrengen in teams.
 • CMV toernooi Zovoc organiseren.
 • Teams inschrijven bij de NeVoBo (jeugd) en CMV Haaglanden (CMV).
 • Het organiseren van de trainingen en regelen van trainers en coaches.
 • Het organiseren van de mei selectietrainingen.
 • Jaarlijks inventariseren van wensen en evalueren van het seizoen.
 • Verstrekken van informatie op ouderinformatieavonden.
 • Promoten van volleybal bij scholen en buitenschoolse opvang.
 • Jeugdleden stimuleren om mee te helpen bij de trainingen van de jongste jeugd.
 • Ouders en jeugdleden stimuleren om nevenactiviteiten te organiseren.
 • Ondersteunen van trainers door middel van cursussen, clinics en geven van trainersinformatie.
 • Ondersteunen van coaches.
 • Extra trainingen voor selectieteams en techniektraining organiseren.

Voor vragen aan de Technische Commissie kun je contact opnemen via de contactpagina.

De Technische Commissie is altijd op zoek naar vrijwilligers. We willen zorgdragen dat er vanuit de TC ten alle tijden genoeg aandacht gegeven kan worden aan elk team binnen de vereniging.

 

Ledenadministratie

De ledenadministratie beheert de complete ledenbestand vanaf het moment van inschrijving van het lid. Ook de aanmelding van de leden bij de Nevobo en het innen van de contributies worden door de ledenadministratie verzorgd.

 

Wedstrijdsecretariaat

Het wedstrijdsecretariaat onderhoudt de contacten met de NeVoBo. Dit gaat over het inschrijven van teams bij de bond, de in te delen wedstrijden per half seizoen, het bijhouden van wijzigingen in het wedstrijdschema en het checken van de beschikbaarheid van de zaal. Carlo Knijnenburg verzorgt deze taak voor Zovoc.

Het wedstrijdsecretariaat verzorgt ook het zaaldienstrooster voor de teams voor het invullen van tel- en/of fluitbeurten.

Klik hier om contact op te nemen met het wedstrijdsecretariaat.

 

Scheidsrechterszaken

De coördinator voor de scheidsrechters is Jan Willem Schotel. Hij is de contactpersoon namens Zovoc richting de NeVoBo m.b.t. de aanwijzing van uitfluitende scheidsrechters.

Verder zorgt hij samen met de Technische Commissie ook voor de werving en opleiding van nieuwe scheidsrechters. Het streven is dat elk team binnen Zovoc twee scheidrechters levert. Hiervoor moet een basiscursus worden gevolgd. Deze wordt jaarlijks in september aangeboden.

Klik hier om contact op te nemen met de scheidsrechter coördinatoren.

 

Evenementencommissie

De evenementencommissie organiseert elk seizoen diverse activiteiten, zowel voor de leden van Zovoc als voor ‘buitenstaanders’. De diverse activiteiten lopen uiteen voor jeugd tot senioren. Enkele voorbeelden zijn:

 • Nieuwjaarstoernooi
 • Bedrijventoernooi
 • Beachweekend

Voor vragen en of opmerkingen via de contactpagina contact opgenomen worden.

 

ZovoCom

Zovoc Communicatie Commissie beheert de website, alle sociale media en de inhoud daarvan. Ook streven wij naar een goede, duidelijk communicatie over alles wat er binnen Zovoc gebeurt. Volg ons op Instagram en blijf op de hoogte van het dagelijkse nieuws van Zovoc. Heeft u goede ideeën voor de website of iets te vertellen mail naar pr@zovoc.nl of stuur een berichtje via de Instagram.

 

Barcommissie

Zovoc heeft de bar in sporthal De Limiet, samen met badmintonvereniging Conquesto, in eigen beheer. Voor onze gasten, spelende tegenstanders en bezoekers is het van groot belang dat er altijd een drankje en/of een hapje gekocht kan worden.

Ook heeft het een groot voordeel dat de inkomsten, die hieruit voortvloeien voor de vereniging zijn en dat de prijzen in de kantine aantrekkelijk blijven voor haar leden en haar bezoekers. Voor het goed laten functioneren van de bar is de inzet van vrijwilligers erg belangrijk.
Daarom is er vanaf het seizoen 2022-2023 een Barcommissie aangesteld. In deze commissie zitten vrijwilligers die zo af en toe een bardienst draaien.
Deze commissie heeft 2x per seizoen een overleg om het barrooster voor de betreffende helft van het seizoen met elkaar af te spreken.
Dit gaat geheel op vrijwilligers basis en in overleg met elkaar.

De barcommissie is altijd op zoek naar vrijwilligers. Het is een leuke manier om zo de andere leden/ spelers te leren kennen!
Vind je het leuk om je bij de Barcommissie aan te sluiten, neem dan contact op met Cees Beentjes.

Klik hier om contact op te nemen met de barcommissie.

Bestuur

Marcel Verbeek

Voorzitter

Roy Goedman

Penningmeester

Pieter Docter

Voorzitter EC

Sjoerd Nederhof

Voorzitter TC

Perry van den Berg

Voorzitter Operatie

Cees Beentjes

Coördinator 'verbinding'

Technische commissie

Sjoerd Nederhof

Voorzitter

Gabi Arkensteijn

Lori van Krevelen

Katinka Bor

Maaike Sonneville

Gerine Visser

Toni Glasbergen

Sven van Mierlo

Cees Beentjes

Anouk Bruggink

Ledenadministratie

Annette Wienholts

Wedstrijdsecretariaat

Carlo Knijnenburg

Scheidsrechterszaken

Jan-Willem Schotel

Stefan Hoogduin

Evenementen commissie

Pieter Docter

Voorzitter

Diego Masselink

Esther Vis

Inge Lijten

Roy Goedman

ZovoCom

Cees Beentjes

Voorzitter

Diego Masselink

Perry van den Berg

Vera Hulsebosch

Evelien Beentjes

Marcel Verbeek

Barcommissie

Cees Beentjes

Voorzitter

Anne Te Nijenhuis

Bart Heijink

Karel Docter

Evelien Beentjes

Lennard van den Berg

Mike Visser

Ton de Lange

Sonja Vreugdenhil

Martine van der Nolk van Gogh

Bart-Willem Rozendaal

Esther Vis

Vertrouwenscontactpersonen