ALV 2023

Vrijdag 1 september om 20.30 uur in de kantine van de Limiet

De agenda is onderaan deze pagina te downloaden. Het belangrijkste agendaonderwerp willen wij toelichten.

De ALV’s worden niet drukbezocht en vaak zijn het dezelfde betrokken personen die aanwezig zijn.

Deze keer doen wij echter een dringend beroep op de leden en op de wettelijk vertegenwoordigers van de leden jonger dan 16 jaar, om aanwezig te zijn. Als bestuur hebben wij deze keer namelijk een ernstig gespreksonderwerp.

Het gaat met de vereniging niet zoals we graag zouden willen. De vrijwilligersorganisatie raakt uitgeput omdat te weinig mensen zich inzetten als vrijwilliger. De vrijwilligers die dat wel doen, raken hierdoor gedemotiveerd en haken af, met als gevolg dat een kleinere groep nog meer taken krijgt. Het gaat zo niet langer. Daarom vragen wij jullie inbreng, advies en/of oplossingen over hoe wij de groep vrijwilligers kunnen vergroten en gemotiveerd kunnen houden.

De vanzelfsprekendheid waarmee veel dingen georganiseerd worden (inclusief de trainingen), kunnen we niet langer waarborgen. Daar zijn niet alleen het vrijwillige bestuur en de commissieleden verantwoordelijk voor, maar ook jullie, de leden en ouders. De club zijn we met z’n allen en samen zorgen we ervoor dat ook 2023-2024 weer een gezellig en sportief seizoen wordt. Wij vertrouwen erop dat we samen met jullie tijdens de ALV een positieve wending aan de situatie weten te geven.

Wij rekenen op jullie aanwezigheid op 1 september en kijken uit naar de suggesties en oplossingen die worden aangedragen.

Download hier de agenda van de ALV van 1 september 2023.

Download hier de presentatie van de ALV van 1 september 2023.